Algemene voorwaarden


Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Deze website is bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan en/of afdrukken van een enkele afdruk. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het KIDSKOOKFEEST is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Definities

Onder "opdrachtgever" wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/of een overeenkomst is aangegaan met KIDSKOOKFEEST. Onder "deelnemer" wordt verstaan degene die daadwerkelijk aan een kookactiviteit deelneemt. In de voorwaarden betekent "evenement" een gebeurtenis voor een selecte groep mensen.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en KIDSKOOKFEEST. Uitzonderingen op de voorwaarden kunnen alleen worden overeengekomen na overleg met KIDSKOOKFEEST. Uitzonderingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Eigen risico

Het deelnemen aan een van onze activiteiten is voor eigen risico en/of risico van ouders en/of verzorgers indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen.

Kookactiviteit

Voor een kookfeestje en kookworkshop in de kookstudio geldt een minimum van 8 deelnemers. Zijn er minder deelnemers dient de opdrachtgever voor minimum 8 deelnemers te betalen. Er geldt een maximaal aantal deelnemers van 10. De kookfeestjes zijn altijd besloten!

Een kookfeestje duurt 2,5 uur. Over de duur van ieder ander kookevenement zullen afspraken gemaakt worden. Als een kookactiviteit langer duurt dan afgesproken zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

Voor alle kookactiviteiten beginnen we op de afgesproken tijd! Bij niet op tijd arriveren van de deelnemers wordt de tijd dat we langer bezig zijn (de uitloop) in rekening gebracht. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze tijdens en na de kookactiviteit de werkruimte netjes zullen houden en opgeruimd achter laten. Van de deelnemers wordt tevens verwacht dat men met respect omgaat met de producten, de ruimte en de andere deelnemers.
In de kookstudio wordt niet gerookt.

Aanmelden

U kunt zich via de website, per email of telefonisch aanmelden. Wij sturen u per mail een factuur als bevestiging met het vriendelijk verzoek het bedrag 3 dagen voor aanvang van het feestje over te maken naar rekening 75.54.26.762 onder vermelding van de naam van de jarige /deelnemer en factuurnummer.

Betaling

De betaling dient minimaal 3 dagen voor aanvang van het feestje te worden voldaan. U gaat dan ook akkoord met onze algemene voorwaarden. U kunt bij ons niet pinnen of met creditcard betalen.

Betreft evenementen; wanneer er geen betaling is ontvangen binnen termijn van 7 dagen is de opdrachtgever, zonder een nadere ingebrekestelling vereist is, tegenover KIDSKOOKFEEST van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan het KIDSKOOKFEEST verschuldigd. Bovendien is KIDSKOOKFEEST op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en het evenement te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van het evenement worden verhaald op de opdrachtgever.

Annuleringen en wijzigingen

Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden verwerkt. Annulering van een geboekt kinderfeestje een week voor datum kosteloos, drie dagen voor datum 50% en een dag voor datum en op de dag zelf 100% van het totaalbedrag.*
(* tenzij we in onderling overleg een alternatieve datum vinden )
Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige bedrag (100%) doorberekend.
Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen tot 4 dagen van tevoren. Het kan voorkomen dat er in uitzonderlijke gevallen door omstandigheden de afgesproken kookactiviteit niet door kan gaan. Dan behoudt KIDSKOOKFEEST het recht het aangeboden programma te wijzigen of af te zeggen. Indien KIDSKOOKFEEST genoodzaakt is een les of boeking af te zeggen, dan kan de hele middag/dag helaas niet doorgaan en volgt restitutie van vooruitbetaalde gelden. Mits een vervangende datum kan worden gevonden met wederzijds goedvinden.

Klachten

Ondanks zorgvuldige planning en organisatie kan de opdrachtgever een klacht hebben. Deze dient de opdrachtgever (schriftelijk) per post of e-mail te sturen naar info@KIDSKOOKFEEST.nl. KIDSKOOKFEEST zal een ontvangst bevestiging sturen. Er zal informatie ingewonnen worden bij aanwezige werknemers van KIDSKOOKFEEST. Binnen 10 werkdagen zal er een reactie verstuurd worden naar de opdrachtgever. De verdere stappen die ondernomen worden zijn afhankelijk van de klacht en de situatie.


Even geduld...